ОБРАЗОВАНИЕ

Към момента – 5-ти курс в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ специалност Право

Харвардски курс по авторско право „CopyrightX”, смесена форма на обучение към Международен правен център – ILAC, (2018 г.)

Еразъм семестър в Universita degli Studi di Milano, Италия (2016г.) – изучаване на международно право и политика

Първа английска езикова гимназия (завършена със златен медал и национална диплома), гр. София

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Стажант в кантора, работеща в сферата на международното и европейско бизнес имиграционно право в Брюксел, Париж и Женева – “LEXIAL”, Брюксел, Белгия;  (2017 г.)

Стажант в правния отдел на Държавна агенция „Електронно управление“ – (2016 г.)

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Съучредител и координатор проекти на сдружение „Цифрова република“ – НПО, ангажирано със защита на цифрови права, отворения достъп до знание и протичащата авторскоправна реформа в Европейския съюз.

Национален представител пред глобалната мрежа на Creative Commons на българския ѝ клон

Член на Sofia Legal Hackers – общност ангажирана с установяването на ефективен диалог между преставителите на правната и технологичната сфера.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН