ОБРАЗОВАНИЕ

Към момента – семестриално завършил 5 курс в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.

Еразъм семестър в Автономния университет в Мадрид за периода 2018-2019г.

Участник в отбора на Софийски университет в състезание по Международно публично право Telders International Law Moot Court Competition, 2018г.

Участник в отбора на Софийски университет в състезание по Право на Европейския съюз за страни от Централна и Източна Европа през 2019г. – Central and Eastern European Moot Court Competition (CEEMC) .

Курс по „Web програмиране с Python” в Software University(SoftUni) през 2019г.

Модул Обектно ориентирано програмиране(ООП) в Software University(SoftUni) през 2019г.

Курс по управление на бази данни MySQL в Software University(SoftUni) през 2020г.

Средно образование Първа испанска гимназия „Мигел де Сервантес“, гр. София,  паралелка испански език.

Сертификат  C1 за владеене на испански език.

Сертификат C1 за владеене на английски език.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Стажант в банка СИБАНК, 2016г.

Стажант в Институт за пазарна икономика.

Стажант в консултантско дружество за интелектуалната собственост, защита на личните данни, нелоялната конкуренция и защита на потребителите, 2019-2020г

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Участник в Академията за гражданско образование – организация с нестопанска цел на студенти по право и завършили юристи от Софийския университет.

Лектор в София и Гоце Делчев.