ОБРАЗОВАНИЕ

Към момента семестриално завършила “Право” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Април 2021г. – Moscow International Model United Nations – Representative of Japan in the work of the UN Environmental programme

Юли 2019г. – Shanghai Jiao Tong University – Global Summer School – Public Policy and City Governance

2017г. – завършено средно образование – 170 СУ “Васил Левски” – гр. Нови Искър – Технологичен профил- Туризъм

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество “Мургова и партньори” – август 2019г.  – февруари 2020г.

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

2019 – към момента – член на Контролен съвет на СУ “Свети Климент Охридски”

2019 – към момента – член на Факултетен съвет на СУ “Свети Климент Охридски”

2019 – 2021 – член на Факултетен студентски съвет към СУ “Свети Климент Охридски”

2017 – 2021 – член на Студентски съвет към СУ “Свети Климент Охридски”

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН