Обслужването на бизнеса и неговите отношения с партньори, съдружници, доставчици, клиенти, конкуренти и държавата е основният фокус на дейността на „Господинов и Генчев“. Нашето фундаментално кредо е, че използваме правни средства, за да решаваме бизнес проблеми – минимизиране на риск, оптимизиране на възможности и процеси, създаване на добавена стойност, изграждане на устойчиви стратегии.
Дружествените въпроси включват вътрешните отношения на търговците. С правни средства помагаме за изграждането стабилна бизнес структура, с ясни и справедливи правила за вземане на решения, разпределяне на печалба, придобиване и загуба на членски права и носене на отговорност. Чрез нашите познания,умения и опит помагаме на търговците да управляват сигурно и предвидимо компаниите си. Осигуряваме спазването на необходимите законови процедури за реализацията на всяка бизнес стратегия.
Уреждаме отношенията на дружеството с инвеститори, включително публичното набиране на средства. Консултираме подготовката и извършването на дружествени преструктурирания (преобразуване на дружества, създаване на холдинги и дъщерни компании и т.н.), както и дружествени обединения (консорциуми и др.).
Чрез търговските сделки бизнесът участва в търговския оборот. Под това общо понятие можем да сложим всички договори, които търговците сключват със своите клиенти, доставчици, партньори, посредници и други. С „Господинов и Генчев“ може да сте сигурни, че винаги ще изхождаме от Вашия специфичен интерес, а не от наложилите се типични отношения в една или друга сфера. За да постигнем това ние полагаме много усилия, за да вникнем в дълбочина на Вашата дейност, за да разберем кои са рисковете, пред които сте изправени, както и кои са възможностите, от които искате да се възползвате. След което използваме нашата креативност и каталог от многобройни правни средства и сделки, за да задоволим максимално добре Вашите интереси.
Освен с дружествените въпроси и търговските сделки, ние обслужваме бизнеса и в отношенията му с неговите служители, както и при разрешаване на по- специфични проблеми, за които може да прочетете повече в секцията за нашите сфери на компетентност.

НАШИЯТ ОПИТ

Дейността на „Господинов и Генчев“ е тясно фокусирана върху обслужването нуждите на бизнеса. Опитът ни се простира върху широк спектър правни операции, свързани с функционирането на търговския оборот. Извършили сме стотици процедури пред Търговския регистър – учредявания на ООД и АД, преобразувания, вписване на промени, обявяване на актове, ликвидация, апорт и т.н. Консултирали сме преструктурирането на десетки дружества. Имаме богат опит в изготвянето на договори с клиенти и контрагенти от всякакво естество. Участваме в изграждането и правното обезпечаване на онлайн платформи и интернет магазини.

ТИПИЧНИ КАЗУСИ

В практиката си най-често сме се сблъсквали със следните казуси:

 • Моята фирма пуска на пазара нов продукт и искаме да разделим риска и/или да повишим доверието на кредиторите в нас
 • Имам проблеми с доставчиците си, могат ли да се решат с нов договор?
 • Затруднявам се да задържа работниците си и те масово напускат. Как да се предпазя от този риск?
 • Искам да предлагам типов договор на всички свои клиенти, кои са моите най-съществени интереси и как да ги защитя?
 • Искаме да наберем допълнително парични средства за нашето дружество – как да го направим по най-ефективен и изгоден начин?
 • Имаме въпроси или проблеми свързани с конкуренция и потребители, данъци и финансиране, интелектуална или индустриална собственост или имаме нужда от помощ за доброволно разрешаване на спор с клиент/контрагент.
 • Не знаем дали нашата интернет платформа отговаря на изискванията на ЕС за защита на личните данни и новия регламент GDPR;

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

 •  Абонаментно правно обслужване на търговски дружества или клъстъри от дружества, при което на текуща база използваме правни инструменти, за да разрешаваме бизнес проблеми от стратегическо, оперативно, маркетингово, HR или друго естество;
 • Пълен правен одит на дейността на търговеца, включващ – сделки с клиенти и доставчици, защита на индустриални права, отношения с работници, защита на лични данни, конкурентни и потребителски отношения и други;
 • Консултации за правно съответствие и управление на правния риск при изготвяне на бизнес стратегии, оперативни процеси, правила за организация и вътрешен ред, структуриране/преструктуриране на бизнеса и т.н.;
 • Подготовка и извършване на всякакви преобразувания, обединения и други форми на колаборация между бизнес структури;
 • Консултации и подготовка на търговски договори и други търговски сделки;
 • Консултации при спорове между съдружници;
 • Правна помощ и консултации по въпросите на електронната търговия и защитата на личните данни
 • Услуги в областта на конкуренцията и правата на потребителите;
 • Услуги в областта на интелектуалната/индустриалната собственост и търговската тайна;
 • Консултации и услуги, свързани с данъчни и финансови въпроси;
 • Правна помощ и съдействие за доброволно решаване на спорове с клиенти и контрагенти;
 • Ако Вашият бизнес е в сферата на туризма, предлагаме специализирана правна помощ и по този стопански отрасъл;

СТАТИИ И ОТЗИВИ

 • "Юридическия и правен аспект на работата ни в NutriGen, като компания в сферата на здравеопазването и генетиката, е изключително важна част от нашия основен бизнес и работа с клиенти. А доверието което гласувахме в експертизата за адвокатска помощ в лицето на Господинов и Генчев се оправда с много добри резултати за нас, въпреки сложния сектор на здравеопазването, в който се намираме!"
  Борис Колев, Nutrigen
 • „Господинов и Генчев“ ми предоставиха точна и навременна консултация как да структурирам бизнеса си. Много съм доволен.“
  Димитър Наумов, Topoutfit
 • “Нашият онлайн магазин разчита на „Господинов и Генчев“, за да е винаги в съответствие с постоянно променящото се законодателство и правилата на Закон за защита на потребителя.”
  Димитър Наумов, Topoutfit
 • „Изключително професионално отношение, бърза и навременна реакция. Имахме казус от сферата на търговското право и съответно нужда от консултиране. Благодарение на GG Law успяхме да намерим най-добрият начин да се справим със ситуацията.“
  Калоян Гаджев, „Успелите“
 • „Имахме няколко търговски казуса, които „Господинов и Генчев“ решиха изключително професионално. Не ни питаха „Какво Ви трябва?“, а дойдоха, видяха и разбраха какво ни трябва, след което ни го доставиха – бързо и качествено.“
  Николай Ангелов, “Digimark”
 • “Господинов и Генчев“ предлагат такова процесуално представителство, което те освобождава от всякакви грижи. Подписваш едно пълномощно и знаеш, че вече зад гърба ти има хора, които ще се борят до последно за теб.“
  Николай Ангелов, “Digimark”
 • Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ предоставиха полезна информация и оказаха квалифицирана помощ по казусите поставени от нас. Експертизата им в областта на авторското и търговското право беше от изключителна полза.
  Свет Симов – Fontfabric
 • „Благодарим за професионализма, отзивчивостта и бързата реакция, при смяната на собственост и при раздялата на дружествените дялове на нашата компания“
  Константина Маркова – “FitMode”
 • Отговорни професионалисти с висок морал. Винаги внимават с детайла и работят усърдно.
  Станимир Ненов – „Advokatami.bg”
 • "Изключително много съм доволен от професионализма на адв. Господинов Въпреки краткото време, с което разполагах и въпреки това, че адв.Господинов беше много ангажиран, той намери време и за мен и в изключително кратки срокове успя да обсъди с мен, подготви и финализира всичко, от което имах нужда. С радост бих работил отново с него"
  Венцислав Съботинов – х-л „Пайн Хилс“, Пампорово
 • Наскоро ни се наложи да минем през процеса по запазване на марката ни заради редизайн на цялата компания. Когато стартирахме се наложи да мина през процеса сам без да имам експертиза в областта и се спомням през колко проблеми преминахме. Този път работихме с Димо и Генади и единственото, което трябваше да направим беше да отговорим на няколко техни въпроса относно какво точно искаме да постигнем(винаги съм ценял този техен подход) и след това да разпишем съответните документи. Всичко друго беше направено от тях, за което сме им изключително благодарни и признателни!
  Борис Христов, 356labs
 • "Много съм доволен от работата на Адвокатско дружество "Господинов и Генчев". Успяха успешно да ме консултират по въпрос свързан с търговско право, където други адвокати се бяха провалили. Също така с голям професионализъм изготвиха и ми предоставиха договори свързани с търговско право и индустриална собственост."
  Христо Араклиев – https://brandexporters.com/