Правилата за защита на конкуренцията регулират споразуменията и практиките между конкуренти в условията на свободна инициатива и пазарна икономика. Нашата кантора осигурява на клиентите си квалифицирана правна помощ при съблюдаване на изискванията на законодателството в сферата на конкурентното право и ги защитава при нарушаване на правата и интересите им при нелоялно поведение на техните конкуренти.
Режимът на защита на потребителите, от своя страна, обхваща много широк спектър от отношения, при които едната страна е търговец/професионалист, а от другата – физическо лице, което придобива стоки и услуги за задоволяване на лични потребности. В това число влиза значителна част от оборота в търговията на дребно, онлайн продажбите, мобилни приложения, продажби на организирани туристически пътувания и т.н.
Двете сфери се припокриват по отношение на забраната за извършване на различни нелоялни търговски практики и се различават по отношение на обекта на защита – здравословната конкуренция и правата на потребителите. Нашите клиенти, които се занимават с търговия B2C са засегнати от регулациите и на двата режима. За това в „Господинов и Генчев“ имаме интегриран подход при оказване на правна помощ по въпросите на конкуренцията и потребителските отношения.

НАШИЯТ ОПИТ

Адвокатите на „Господинов и Генчев“ са участвали в процедури пред КЗК във връзка с производства по установяване на нарушение на конкуренцията. Имаме опит и от съдебни обжалвания на актове на КЗК пред ВАС. Консултирали сме многократно наши клиенти по различни въпроси от приложението на конкурентното законодателство, с което сме допринесли за избягването на множество рискове и санкции.
Екипът ни има богат опит в прилагането на потребителското право. Консултирали сме множество онлайн магазини и платформи за съответствие със Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия. В тази връзка сме изготвяли и договори, общи условия за продажби, общи условия за използване на уебсайт и т.н.
Представлявали сме наши клиенти многократно пред КЗП, както и пред съда при обжалване актове на регулатори. Имаме висока успеваемост при оспорване на наказателни постановления. Участвали сме и по колективни искове срещу наши клиенти, заведени за неравноправни клаузи в договори.

ТИПИЧНИ КАЗУСИ

В практиката си най-често сме сезирани със следните казуси:

 • Разпространявани са неверни твърдения или изопачени факти срещу стоките и услугите, които предлага нашата фирма от конкурентите ни. Как да се защитим?
 • Наши конкуренти имитират стоките и услугите, които ние предлагаме . Как би следвало да защитим интересите си?
 • Опит да бъде изхвърлен от пазара неудобен конкурент чрез непазарни средства – забранени вертикални споразумения, злоупотреба с господстващо положение и т.н.
 • Конкурентите ни се опитват да ни изхвърлят от пазара със забранени и непазарни средства – забранени вертикални споразумения, злоупотреба сгосподстващо положение, заблуждаваща и сравнителна реклама и т.н. Как можем да им противодействаме?
 • Дъмпингови ценови политики
 • Срещу нас се извършва промишлен шпионаж – придобиване на търговка тайна от конкурент по недобросъвестен начин. Как да получим бърза иефикасна защита?
 • Стартираме онлайн магазин/интернет платформа и искаме да бъдем изрядни в общите ни условия и търговски практики по отношение на потребителските регулации. Как да го направим?
 • Получаваме рекламации и жалби от наши потребители/ клиенти. Как да се защитим?
 • Имаме съставен акт от КЗП и искат да ни глобят. Какви действия трябва да предприемем?
 • Наложиха ни имуществена санкция за нарушение на Закона за защита на конкуренцията/ Закона за защита на потребителите. Как да обжалваме?
 • Притежавам онлайн магазин, чиито стоки се предлагат в чужбина и искаме да се подсигурим. Получих известие от КЗП, че имам неравноправни клаузи в общите си условия, какво да правя?

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Предварителни консултации по спазване на националните и европейски норми по отношение на производство и търговия с определен продукт, планирани споразумения и бизнес поведение, с цел избягване на забранени споразумения и нарушаване на правата на потребителите
 • Консултации по търговски и рекламни стратегии, придобивания, партньорски споразумения, ценови политики и т.н.
 • Преглед и изготвяне на общи условия, договори, уведомления и актове, които са съобразени с действащото законодателство, включително правилата за неравноправни клаузи
 • Консултираме и представляваме нашите доверители в случай на нарушени техни права и интереси, в следствие на нелоялна конкуренция – увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, разгласяване на производствени и търговски тайни
 • Консултираме и представляваме нашите клиенти в случай на оплаквания, жалби, рекламации от страна на техни клиенти за нарушаване на потребителските им права;
 • Подготвяме сигнали, искания, искове, жалби и осъществяваме процесуално представителство пред КЗК, КЗП, съдебните и други органи, за да реализираме максимално ефективно защитата на клиентите си.

СТАТИИ И ОТЗИВИ

През 2018-та година беше приета (с Държавен вестник, бр. 37 от 4.05.2018 г) голямата реформа в Закона за туризма във връзка с приложението на Директивата за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги (Директива 2015/2302). С нея се засяга сериозно дейността на туроператорите и туристическите агенти, както и всички останали търговци, предлагащи туристически услуги. Една…

 • "Юридическия и правен аспект на работата ни в NutriGen, като компания в сферата на здравеопазването и генетиката, е изключително важна част от нашия основен бизнес и работа с клиенти. А доверието което гласувахме в експертизата за адвокатска помощ в лицето на Господинов и Генчев се оправда с много добри резултати за нас, въпреки сложния сектор на здравеопазването, в който се намираме!"
  Борис Колев, Nutrigen
 • „Господинов и Генчев“ ми предоставиха точна и навременна консултация как да структурирам бизнеса си. Много съм доволен.“
  Димитър Наумов, Topoutfit
 • “Нашият онлайн магазин разчита на „Господинов и Генчев“, за да е винаги в съответствие с постоянно променящото се законодателство и правилата на Закон за защита на потребителя.”
  Димитър Наумов, Topoutfit
 • „Изключително професионално отношение, бърза и навременна реакция. Имахме казус от сферата на търговското право и съответно нужда от консултиране. Благодарение на GG Law успяхме да намерим най-добрият начин да се справим със ситуацията.“
  Калоян Гаджев, „Успелите“
 • „Имахме няколко търговски казуса, които „Господинов и Генчев“ решиха изключително професионално. Не ни питаха „Какво Ви трябва?“, а дойдоха, видяха и разбраха какво ни трябва, след което ни го доставиха – бързо и качествено.“
  Николай Ангелов, “Digimark”
 • “Господинов и Генчев“ предлагат такова процесуално представителство, което те освобождава от всякакви грижи. Подписваш едно пълномощно и знаеш, че вече зад гърба ти има хора, които ще се борят до последно за теб.“
  Николай Ангелов, “Digimark”
 • Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ предоставиха полезна информация и оказаха квалифицирана помощ по казусите поставени от нас. Експертизата им в областта на авторското и търговското право беше от изключителна полза.
  Свет Симов – Fontfabric
 • „Благодарим за професионализма, отзивчивостта и бързата реакция, при смяната на собственост и при раздялата на дружествените дялове на нашата компания“
  Константина Маркова – “FitMode”
 • Отговорни професионалисти с висок морал. Винаги внимават с детайла и работят усърдно.
  Станимир Ненов – „Advokatami.bg”
 • "Изключително много съм доволен от професионализма на адв. Господинов Въпреки краткото време, с което разполагах и въпреки това, че адв.Господинов беше много ангажиран, той намери време и за мен и в изключително кратки срокове успя да обсъди с мен, подготви и финализира всичко, от което имах нужда. С радост бих работил отново с него"
  Венцислав Съботинов – х-л „Пайн Хилс“, Пампорово
 • Наскоро ни се наложи да минем през процеса по запазване на марката ни заради редизайн на цялата компания. Когато стартирахме се наложи да мина през процеса сам без да имам експертиза в областта и се спомням през колко проблеми преминахме. Този път работихме с Димо и Генади и единственото, което трябваше да направим беше да отговорим на няколко техни въпроса относно какво точно искаме да постигнем(винаги съм ценял този техен подход) и след това да разпишем съответните документи. Всичко друго беше направено от тях, за което сме им изключително благодарни и признателни!
  Борис Христов, 356labs
 • "Много съм доволен от работата на Адвокатско дружество "Господинов и Генчев". Успяха успешно да ме консултират по въпрос свързан с търговско право, където други адвокати се бяха провалили. Също така с голям професионализъм изготвиха и ми предоставиха договори свързани с търговско право и индустриална собственост."
  Христо Араклиев – https://brandexporters.com/

© 2019 Linx.bg

logo-footer