Екипът на Адвокатско дружество „Господинов и Генчев” посвещава всичките си усилия, за да обслужи интересите на клиентите си от всякакво естество. А бизнесът е поставен пред ежедневни предизвикателства, свързани с прилагането на данъчното законодателство.

Това, което ние предлагаме е консултации при вземане на решения за финансиране или сключването на търговска сделка относно най-добрите варианти от гледна точка на възможните данъчни последици.

Помагаме договорките, които постигате по текущия си оборот, инвестиционни и финансови операции, стратегически решения, сливания и придобивания и т.н., да бъдат оптимални за Вашите финанси.

Съдействаме и за прилагането на данъчното и митническото законодателство при търговски операции с международен елемент – внос/износ, предлагане на стоки в чужбина, освобождаване на ДДС при вътрешно общностни доставки и т.н.

НАШИЯТ ОПИТ

Нашата практика се състои и от консултации по текущи данъчни въпроси, данъчно планиране на търговските дейности и операции, като структуриране и преструктуриране на търговски дружества и бизнес проекти и др.

Адв. Генади Генчев притежава магистърска степен по „Счетоводство и контрол“. Той наскоро издаде в съавторство свой труд, озаглавен „Преобразуване на търговски дружества на базата на националните счетоводни стандарти“. В изданието подробно са разгледани данъчните и счетоводните ефекти при вливане, сливане, разделяне и отделяне на търговски дружества, както и при преобразуване чрез промяна на правно-организационната форма. Освен теоретичната, познаваме добре и практическата страна на данъчните въпроси, свързани с текущи сделки, преобразувания, актове на НАП и тяхното обжалване. Работим заедно с регистриран одитор, което гарантира, че можем да Ви предложим най-оптималните данъчни решения, както от юридически, така и от финансово-счетоводен аспект.

ТИПИЧНИ КАЗУСИ

В практиката си най-често сме сезирани със следните казуси:

 • Предстои ми банков кредит – коя би била най-подходящата схема за финансиране, с оглед данъчното законодателство?
 • Какви са данъчните ми задължения и кога и как трябва да ги изпълнявам?
 • Внасям стоки от Китай – какви са правата и задълженията ми?
 • Съставиха ми ревизионен акт – какво означава това? Какви са последиците за мен? Как да се минимизират вредите?
 • Как да се регистрирам по ДДС и кога съм длъжен да го направя? Възстановява ли се ДДС и как?
 • Въпроси във връзка с данъчното третиране на сделките с търговски дружества
 • Искам да купя имот с ипотечен кредит. Какви са опциите, които имам и съответните рискове?

УСЛУГИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

 •  Обжалване на наказателни постановления и ревизионни актове
 • Консултации в сферата на данъчното облагане на местни юридически лица и чуждестранните юридически лица за извършваната от тях дейност в Република България, включително въпросите, свързани с място на осъществяване на стопанска дейност
 • Консултации по въпросите на митническите правила и условията за внос и износ на стоки;
 • Консултации в областта на облагането на доходите на физическите лица, включващи данъка върху общата годишна данъчна основа, както и окончателните данъци, с които се облагат определени доходи, придобити в Република България (като напр. доходи от дивиденти, лихви, наеми и др.).
 • Цялостно представителство в ревизионното производство;
 • Заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
 • Данъчен Дю дилиджънс
 • Финансов Дю дилиджънс

СТАТИИ И ОТЗИВИ

През октомври миналата година беше изменена Наредба Н-18/2006г., към която вече са включени два нови раздела с изисквания към софтуерите за управление на продажби в търговски обекти (СУПТО) и към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ЕМ). Новите задължения за ЕМ са в сила от 29 декември 2018г., а лицата, които извършват продажби чрез…

Държавата променя правилата като кара търговците да отчитат електронните си магазини пред НАП. През октомври миналата година беше изменена Наредба Н-18/2006, която вече носи изчерпателното име „Наредба Н-18 от 13-ти декември 2006 година за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата,…

 • "Юридическия и правен аспект на работата ни в NutriGen, като компания в сферата на здравеопазването и генетиката, е изключително важна част от нашия основен бизнес и работа с клиенти. А доверието което гласувахме в експертизата за адвокатска помощ в лицето на Господинов и Генчев се оправда с много добри резултати за нас, въпреки сложния сектор на здравеопазването, в който се намираме!"
  Борис Колев, Nutrigen
 • „Господинов и Генчев“ ми предоставиха точна и навременна консултация как да структурирам бизнеса си. Много съм доволен.“
  Димитър Наумов, Topoutfit
 • “Нашият онлайн магазин разчита на „Господинов и Генчев“, за да е винаги в съответствие с постоянно променящото се законодателство и правилата на Закон за защита на потребителя.”
  Димитър Наумов, Topoutfit
 • „Изключително професионално отношение, бърза и навременна реакция. Имахме казус от сферата на търговското право и съответно нужда от консултиране. Благодарение на GG Law успяхме да намерим най-добрият начин да се справим със ситуацията.“
  Калоян Гаджев, „Успелите“
 • „Имахме няколко търговски казуса, които „Господинов и Генчев“ решиха изключително професионално. Не ни питаха „Какво Ви трябва?“, а дойдоха, видяха и разбраха какво ни трябва, след което ни го доставиха – бързо и качествено.“
  Николай Ангелов, “Digimark”
 • “Господинов и Генчев“ предлагат такова процесуално представителство, което те освобождава от всякакви грижи. Подписваш едно пълномощно и знаеш, че вече зад гърба ти има хора, които ще се борят до последно за теб.“
  Николай Ангелов, “Digimark”
 • Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ предоставиха полезна информация и оказаха квалифицирана помощ по казусите поставени от нас. Експертизата им в областта на авторското и търговското право беше от изключителна полза.
  Свет Симов – Fontfabric
 • „Благодарим за професионализма, отзивчивостта и бързата реакция, при смяната на собственост и при раздялата на дружествените дялове на нашата компания“
  Константина Маркова – “FitMode”
 • Отговорни професионалисти с висок морал. Винаги внимават с детайла и работят усърдно.
  Станимир Ненов – „Advokatami.bg”
 • "Изключително много съм доволен от професионализма на адв. Господинов Въпреки краткото време, с което разполагах и въпреки това, че адв.Господинов беше много ангажиран, той намери време и за мен и в изключително кратки срокове успя да обсъди с мен, подготви и финализира всичко, от което имах нужда. С радост бих работил отново с него"
  Венцислав Съботинов – х-л „Пайн Хилс“, Пампорово
 • Наскоро ни се наложи да минем през процеса по запазване на марката ни заради редизайн на цялата компания. Когато стартирахме се наложи да мина през процеса сам без да имам експертиза в областта и се спомням през колко проблеми преминахме. Този път работихме с Димо и Генади и единственото, което трябваше да направим беше да отговорим на няколко техни въпроса относно какво точно искаме да постигнем(винаги съм ценял този техен подход) и след това да разпишем съответните документи. Всичко друго беше направено от тях, за което сме им изключително благодарни и признателни!
  Борис Христов, 356labs
 • "Много съм доволен от работата на Адвокатско дружество "Господинов и Генчев". Успяха успешно да ме консултират по въпрос свързан с търговско право, където други адвокати се бяха провалили. Също така с голям професионализъм изготвиха и ми предоставиха договори свързани с търговско право и индустриална собственост."
  Христо Араклиев – https://brandexporters.com/

© 2019 Linx.bg

logo-footer