Процесуално представителство

Представителство по спорни или безспорни производства пред съд, арбитраж,
ЧСИ, нотариус, административен орган и други.

Процесуално представителство →

Търговски дружества и сделки

Всичко, с което правото може да помогне и улесни работата на един търговец – от неговите вътрешни отношения в дружеството, до сделките му с партньори и
клиенти.

Търговски дружества и сделки →

Конкуренция и потребители

Защитаваме Вашите права и интереси в сферите на антитръстовото законодателство и правилата за лоялна конкуренция, както и при уреждане на отношенията Ви с потребители.

Конкуренция и потребители →

Данъци и финанси

Консултации за постигане на оптимизация на данъчните разходи и защита на
правата и интересите Ви при финансови операции, правни сделки и текущо
счетоводство. Процесуално представителство по данъчни дела.

Данъци и финанси →

Интелектуална и индустриална собственост

Авторски права, регистрация на търговски марки, промишлени дизайни,
изобретения и полезни модели, консултации и защита на интелектуална и
индустриална собственост.

Интелектуална и индустриална собственост →

Електронна търговия и защита на личните данни

Всичко необходимо от правна гледна точка за извършване на електронна
търговия, предоставяне на услуги на информационното общество и спазване на
регулациите за защита на личните данни.

Електронна търговия и защита на личните данни →

Туризъм

Всичко, свързано с правните аспекти на дейността на туроператори и
туристически агенти – удостоверения, лицензи, договори, защита пред КЗП и
съд.

Туризъм →

Доброволно решаване на спорове

Извънсъдебно решаване на спорове между граждани и/или юридически лица чрез способите на преговорите и медиацията.

Доброволно решаване на спорове →