Иновациите са това, което движи света напред. В „Господинов и Генчев“ не желаем да изоставаме и за това залагаме на редица нововъведения, с които да направим услугите си по-добри, по-достъпни и адекватни, а доверителите си още по-доволни. Винаги, когато сме изправени пред избор да въведем или не нова технология си задаваме въпроса: „Какво ще спечелят нашите клиенти от това?“

ИНСТРУМЕНТИ

Инструменти за комуникация:

Ние използваме инструменти за комуникация, които дават възможност на клиентите ни да следят в реално време развитието на техните дела, както и да се включват от дистанция в работата по определен проект или процес.

Инструменти за ефективност на работния процес:

  • Система за генериране на документи – възможност да се генерират автоматизирано по-стандартни документи, на базата на които професионални юристи изготвят готов специализиран продукт;
  • Работни процеси – предварително дефинирана поредица от стъпки, която гарантира максимално ефективното осигуряване на желаната от клиента услуга;
  • Използване на външен експертен ресурс – не винаги знаем всичко, но знаем кого да попитаме, за да сме сигурни в резултата. Говорим с клиентите си за решенията на техните проблеми, а не за това как стигаме до тях.

Цена за услуга, а не на час:

Нашите клиенти се интересуват от това каква услуга можем да им предложим и колко е полезна тя за тях. Нормално е да не ги е грижа за часовете труд, които влагаме.
В „Господинов и Генчев“ предлагаме цена за услуга и за договорен резултат, а почасовата ставка остава само за тези, които настояват по този начин да заплащат нашия труд. Така клиентите ни имат предвидимост за предстоящите си разходи и могат да сравняват с други оферти, а ние си създаваме стимули да бъдем все по-ефективни.

Алтернативно решаване на спорове:

Макар и една от тесните ни специалности да е процесуално представителство по съдебни дела, ние не се свеним да предлагаме на клиентите си и да реализираме успешно някои от способите за алтернативно решаване на спорове – медиация, преговори, арбитраж. Нещо повече – винаги, когато при анализ на случай, с който сме сезирани, установим, че е в интерес на доверителя ни да потърси първо доброволно решение на казуса, първо предлагаме това. Защото интересът на клиента е основен ориентир в работата ни.

ИДЕИ

Правото като управление на риска:

Ние възприемаме правото като средство за управление на риска и преодоляване на непредвидимостта в света на бизнеса. Правните норми и договорките между страните създават сигурност или поне някаква степен на легитимно очакване за определено поведение в един все по-динамичен и несигурен свят. Знаем колко е трудно да се вземат бизнес решения при такива условия и за това сме там – до клиентите си, за да предложим правни инструменти за управление на риска.

Практики

Превенция:

В дейността си се стремим не само да решаваме възникнали правни казуси, а нещо много повече – да ги предотвратяваме. Това означава не само разбиране на тънкостите на правните инструменти, с които боравим, но и дълбоко познаване на бизнеса на нашите клиенти. И не само това – стараем се да навлезем отвъд чисто правните отношения на доверителите ни с трети лица и ги консултираме как управлението на бизнес операциите може да доведе до увеличаване или намаляване на правния риск за тях.

Достъпност на правото:

В „Господинов и Генчев“ разчитаме много на нашия професионализъм и задълбочен поглед към правото и бизнеса. Но това не означава да държим клиентите си в неведение какво и защо го правим. Част от нашата работа е да я направим достъпна за тези, за които е предназначена. А съветите ни няма как да бъдат реализирани, ако доверителите ни не разбират какво означават те. За това полагаме много усилия в това да направим резултатите от работата си достъпни за тези, които ги поръчват. С което да повишим правната култура на хората, с които работим – също част от идеите ни за превенция на правни спорове и управление на риска в бизнеса.