gglaw-hires4

Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“  открива две нови позиции

Предлагаме две позиции за адвокати или адвокатски сътрудници, които да се присъединят към екипа. Искаме да присъединим професионалисти, които активно да се включват в работните процеси и да се развиват  дългосрочно в GGlaw.  Търсим амбициозни, силно мотивирани юристи със знания, които са готови да продължат да учат, работят усърдно и да израстват, в един стимулиращ и сплотен колектив.

От новите попълнения очакваме да имат вече стабилни познания в правната сфера.
Едната позиция е за юрист с знания и опит в сферите на информационните технологии и интелектуалната собственост.
Втората открита е за професионалист с познания и интереси в сферите на процесуалното представителство и търговското право. За тази позиция са предимство и познания в областта на данъчното право.
Очакваме и за двете позиция познания и умения в гражданския и административен процес.

Одобрените кандидати ще получат:

 • Предизвикателна и изискваща висок професионализъм работа
 • Индивидуална обучителна програма и специализация по направление
 • Работа с информационни технологии и модерни бизнес процеси
 • Възможност за работа от вкъщи в определени дни
 • Подкрепяща и приятна работна атмосфера
 • Адекватно заплащане и възможности за развитие.
 • В нашата кантора одобрените кандидати могат да очакват да получават внимание и работят по индивидуална програма за личностно и професионално развитие.

Изисквания:

 • Завършено висше образование по право
 • Високото ниво на английски език
 • Практически знания и интерес за развитие сферите на информационните технологии и интелектуална собственост за първата позиция
 • Практически знания и интерес в търговското и процесуалното право за втората позиция. Познания в данъчното право са предимство
 • Познания сферите на гражданския и административен процес
 • Интереси в информационните технологии са предимство
 • Публикации по сферите на компетентност са също предимство
 • Вписаните адвокати или желаещите вписване ще имат предимство

Кандидатстване:

Изпратете вашите кандидатури до 17-ти юли на имейл: office@gglaw.bg, като към кандидатурите прилагайте:

 • CV европейски формат;
 • Мотивационно писмо до 150 думи;
 • Публикации, ако имате такива;

Етапи и срокове*:

I-ви етап – подбор по документи. Срок до 18-ти юли.

II-ри етап – казус за установяване на практически знания и умения. Срок до 22-ти юли.

III-ти етап – лично събеседване (интервю). Срок до края на месец юли.

*Сроковете са индикативни и могат да претърпят изменение.

Конкурсът ще приключи с одобряването на  1 или 2-ма кандидати в двете направления, на които ще бъде предложена работа. Одобреният кандидат трябва да има възможност да започне работа през август или септември 2023.

Данните за вас, които ни изпращате, ще бъдат обработвани от нас с цел провеждане на подбор и интервю и ще бъдат заличени след приключване на процедурата, освен ако не се съгласите за друго.

Поискай консултация

 

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  ПУБЛИКАЦИИ

   

  Поискай консултация