IT LawAll legal implications related to the use of information technologies. Among them, we specialize in data protection.

Intellectual property rights

Legal protection of all creations of the human intellect. We are experts in the field of online copyright protection.

Commercial law and tourism

 

Business-to-business and business-to-consumer relations, company formation. We specialize in travel and tourism law.

Legal representation

 

Representation before court, arbitrators and other determining authorities. Our strongest asset is our use of electronic evidence.

ARTICLES

OUR CLIENTS

  OUR PARTNERS  One Trust  Log Sentinel  Фондация ИДЕЯ

  You are a student and need experience?

  Интересуват ни студенти с интереси в областите:
  право, счетоводство и финанси, маркетинг и информационни
  технологии!

  Кандидатствай сега!

  Request consultation

  Опишете Вашия случай, за да получите
  конфиденциална първоначална консултация*

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.